สัญญาณบอกเหตุแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

25/05/66

สัญญาณบอกเหตุแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

- สตาร์ทติดยาก         
- แบตเตอรรี่ที่ใช้งานมานานกว่า 18 เดือน         
- ระดับน้าในแบตเตอรี่ลดลงมากกว่าปกติ         
- ระดับความดังของเสียงแตรลดลง และ ขณะหยุดรถระดับความสว่างของไฟหน้าลดลง  

แบตเตอรี่ในห้องเครื่อง ต้องประสบทั้งฝุ่น และความชื้น  ทำให้เกิดคราบสกปรกที่แบตได้ง่าย ทำให้การจ่ายไฟไม่สะดวก สตาร์ทติดยากและดีไม่ดีอาจส่งผลให้ระบบอิเล็คทรอนิกส์ในรถยนต์เกิดการรวน  ต้องคอยมั่นตรวจเช็ค ทำความสะอาดแบต

เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก
เนื่องจากแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพนั้นจะมีค่ากำลังสตาร์ท หรือ  CCA ที่ต่ำลงซึ่งอาจทำให้การสตาร์ทรถยนต์ในแต่ละครั้งต้องใช้เวลานานขึ้น แตกต่างจากแบตเตอรี่ใหม่ ที่มีค่ากำลังสตาร์ทที่สูงกว่าจึงสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ง่ายกว่าศูนย์บริการ อีซูซุปฐมยนตรกาญจน์ มีเครื่องมือมาตรฐาน ตรวจวัดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่ใช้งานมานานกว่า 18 เดือน
แผ่นธาตุของแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน อาจมีสภาพสึกหรอจากการกัดกร่อนของสารละลายในแบตเตอรี่ทำให้มีประสิทธิภาพในการเก็บไฟลดลงดังในกรณีที่แบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานมานาน 18 เดือนควรทำการตรวจเช็กเพื่อมความมั่นใจในการใช้งานณ ศูนย์บริการ อีซูซุปฐมยนตรกาญจน์ ทำการตรวจเช็คแบตเตอร์รี่ให้กับรถที่เข้าบริการ

ระดับน้ำในแบตเตอรี่ลดลงมากกว่าปกติ
การใช้งานแบตเตอรี่เป็นระยะเวลานานอาจส่งผลให้แผ่นธาตุในแบตเตอรี่เสื่อมประสิทธิภาพ และอาจมีผลทำให้ระดับน้ำกลั่นลดลงเร็วกว่าปกติจึงแนะนำให้นำรถยนต์เข้ามาตรวจเช็คที่ศูนย์บริการมาตรฐาน อีซูซุปฐมยนตรกาญจน์

ระดับความดังของเสียงแตรลดลง และ ขณะหยุดรถระดับความสว่างของไฟหน้าลดลง
เนื่องจากแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพแล้วจะมีประสิทธิภาพในการเก็บไฟลดลงทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลงส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในรถยนต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เช่น เสียงแตรรถยนต์เบาลงและความสว่างของระบบส่องสว่างที่ลดลง

สนใจ รถกระบะ dmax, รถกระบะ4ประตู ติดต่อได้ที่ ศูนย์ บริการ isuzu
Facebook : singburiisuzusales
Line : @isuzusingburi
Phone : 036-512-788

บทความที่น่าสนใจ

Copyright @ 2022 SINGBURI ISUZU SALE